ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

เปิดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ถักเส้นใย ทอไออุ่น”

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564
รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ถักเส้นใย ทอไออุ่น” ภายใต้แนวคิดอันมีที่มาจากความทรงจำของครอบครัวที่ได้ร่วมกันต่อเส้นด้าย เพื่อนำมาถักทอเป็นผ้า เปรียบเสมือนการถักทอสายใยรักของครอบครัว ณ หอศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้น เป็นการสัมภาษณ์ศิลปิน นายสมเกียรติ ภักดี ปู่และตาของหลาน และนายปองพล ภักดี (ปลื้ม) หลานปู่ โดยนายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง โดยการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด
บรรยากาศภายในงาน มีการร้องเพลงขับกล่อม ประกอบกับการวาดภาพโดยคุณปู่สมเกียรติ ภักดี และมีการจัดแสดงผลงานศิลปะของนายสมเกียรติ ภักดี ปู่และตาของหลาน นายปองพล ภักดี (ปลื้ม) นางสาวณัฏฐนิช รวดเร็ว (พลอย) หลานตา และศิลปินท่านอื่น ๆ ซึ่งสามารถเข้าชมผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. – 19.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข่าว : นายต่อพงศ์ เชื้ออุ่น / นายโชคชัย คำจันทา / นายอดิศร ถือสยม
ภาพ : นายโชคชัย คำจันทา

]]>