ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

เปิดตัวละครหุ่นนวัตศิลป์ มอดินแดง ร่วมสืบศิลป์อีสาน สรรสร้างร่วมสมัย

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรอบปฐมทัศน์การแสดงละครหุ่นร่วมสมัย เรื่องสินไซ ตอน นาคยุทธกรรม โดย คณะนวัตศิลป์มอดินแดง ภายใต้โครงการนวัตศิลป์อีสาน (ISAN Arts and Crafts Innovation) ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมด้วย อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คณะผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมการแสดง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ พุทธศิลป์สถาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับคณะนวัตศิลป์มอดินแดง เป็นคณะละครหุ่นก่อตั้งขึ้นภายใต้โครงการโครงการนวัตศิลป์อีสาน (ISAN Arts and Crafts Innovation) โดยการจัดแสดงละครหุ่นร่วมสมัยในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านกระบวนการสร้างสรรค์การแสดงหุ่น เพื่อให้นักศึกษา เยาวชน และผู้มีส่วนร่วมได้มีโอกาสทำงานร่วมกับศิลปินและปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อนำไปสู่การผลิตการแสดงหุ่นให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งการเปิดตัวได้จัดแสดงละครหุ่น เรื่อง สินไซ ตอน นาคยุทธกรรม โดยมีอาจารย์พชญ อัคพราหมณ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ เป็นผู้ฝึกซ้อมและดูแลการจัดแสดงในครั้งนี้

ข่าว : ญาสุมินทร์ บัวสิงห์, นที สลับแก้ว, ทิพธัญญา บุญมาพล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เรียบเรียง : ณัฐวุฒิ จารุวงศ์
ภาพ : ญาสุมินทร์ บัวสิงห์, นที สลับแก้ว, ทิพธัญญา บุญมาพล, ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

]]>