ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

เตรียมพร้อมขับเคลื่อนสู่งานสร้างสรรค์กับงานเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4 (Kaen Film Festival)

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น (TCDC ขอนแก่น) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ฝ่ายผู้กำกับผลิตภาพยนตร์ และบริษัท โฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่งจำกัด (Focus Arena) ที่ห้องพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการนี้ ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้นำเสนอการประกวดหนังสั้น เพื่อค้นหาผู้ผลิตภาพยนตร์หรือนักแสดงหน้าใหม่เข้าสู่วงการ พัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะมีทั้งหนังไทย-ลาว ที่กำลังเป็นกระแสอยู่

[gallery td_select_gallery_slide="slide" ids="8628,8627,8626,8625,8624,8623,8622,8621,8620"]

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น (TCDC ขอนแก่น) โดยคุณจิตนา ชูพรมวงษ์ ผู้จัดการส่วนกิจกรรมและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจสร้างสรรค์ ได้ให้การสนับสนุนในด้านอุตสาหกรรมฟิล์ม ร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย นำโดยคุณธนิตย์ จิตนุกูล นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว และคุณบัณฑิต ทองดี เสนอในการปรับรูปแบบอุตสาหกรรมจริง แนวทาง วิธีการจัดการผลิต การใช้ประโยชน์ทางสมาคม การถ่ายทอดในสื่อของภาพยนตร์ และเสนอการให้รางวัล พร้อมการเสวนาเรื่องหนัง ในการเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ ในส่วนของบริษัท โฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่งจำกัด (Focus Arena)โดย คุณอภิชา กิตติสุวรรณ สนับสนุนในด้านจอภาพและสื่อต่างๆ และได้รับความเอื้ออำนวยในด้านสถานที่จากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น โดย คุณจุฬาภรณ์ ชารีแก้ว พร้อมทั้งเสนอข้อสนับสนุนให้เป็นหนังรักในช่วงเทศกาลหนังเมืองแคน เปิดฉายเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงวันวาเลนไทน์ ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้วงการภาพยนตร์มีความมั่นคงต่อไป

ข่าว : ปัญณ์ศศิธร วงค์ไชย
ภาพ : ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

]]>