ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

เชิญร่วมประกวดนางนพมาศประเพณีลอยกระทงในสีฐานเฟสติวัล 2562

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญสาวงามร่วมการประกวดนางนพมาศ ในงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมมาบูชาน้ำ (Sithan KKU Festival 2019) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 8 พฤศจิกายน 2562

คลิกดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

  • เพศหญิง
  • อายุ 15 ปีขึ้นไป
  • แต่งกายด้วยชุดผ้าพื้นเมืองอีสาน (จำนวน 2 ชุด บอกประเภทผ้า และแหล่งที่มาของผ้า)
  • รองเท้าสูงไม่เกิน 3 นิ้ว

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามและขอรับใบสมัครได้ที่ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร 0 4320 2204 โทรสาร 0 4320 2469 ภายใน 40147 และ 40149

ยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043 202 663

]]>