ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

หนังสือ : ศิลปินมรดกอีสาน สืบสานวัฒนธรรมสัมพันธ์

โดย : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น