ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

หนังสือ : ที่ระลึกกฐินพระราชทาน 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ระลึกกฐินพระราชทาน 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11-12 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม