ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

สูจิบัตรออนไลน์ : นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของคณาจารย์และศิลปินในระดับชาติ ครั้งที่ 2 (SCULPRURE EXHIBITION BY NATIONAL ARTISTS AND ART PROFESSORS 2nd) : โฮมดิน 2

โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น