ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

สุรินทร์ ภาคศิริ (ประพันธ์เพลง)

สุรินทร์ ภาคศิริ

นายสุรินทร์ ภาคศิริ มีชื่อจริงว่า ชานนท์ ภาคศิริ ชื่อจัดรายวิทยุ ทิดโสโปข่าว หรือ ทิดโสสุดสะแนน เกิดเมื่อ พ.ศ.2485 ที่อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันคืออำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 (ม.6 เดิม) จากโรงเรียนอำนาจเจริญ พ.ศ.2503

มีพรแสวงและพรสวรรค์ในการประพันธ์มาตั้งแต่เด็กเพราะได้มีโอกาสเรียนรู้จากคณะละครอุลิตราตรีศิลป์และคณะเทพศิลป์ 2ที่ไปปักหลักเปิดแสดงที่บ้านต่างจังหวัดสมัยเรียนชั้นมัธยมปีที่3 และเริ่มแต่งกลอนนวนิยาย เรื่องสั้น และแต่งเพลงเชียร์กีฬาของโรงเรียน พอจบ ม.6 จึงเดินทางเข้ากรุงเทพตามหาความฝันของชีวิต ศึกษาด้านการเป็นนักร้อนักประพันธ์ด้วยการอาศัยชายคากุฎิวัดนรนารถสุนทริการาม เทเวศร์ พึ่งใบบุญข้าวก้นบาตรพระมีอุปสรรคด้านการศึกษาเล่าเรียน จึงหันมาแต่งเพลง ประพันธ์กลอน เรื่องสั้น และฝากตัวเป็นศิษย์ขงครู ก.แก้วประเสริฐ ครูเพลงชื่อดังในยุคนั้น ได้รับการสนับสนุนอย่างดี ขณะเดียวกันก็ได้สอบเข้ารับข้าราชการเนข้าราชการกรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย จึงหมดโอกาสที่จะเดินสายเป็นนักร้อง หันมาเอาดีกับงานประจำและแต่งเพลงออจึงมีผลงานให้กับนักร้องดังในสมัยนั้นเริ่มจากผลงานชิ้นแรก คือ “คนขี้หึง” ขับร้องโดย ชื่นกมล ชลฤทัย เพลง “คนขี้งอล” ร้องโดย ไพรวัลย์ ลูกเพชร เพลง“เมษาอาลัย” ร้องโดย หมาย เมืองเพชร และเพลง “เต้ยเกี้ยวสาว” ขับร้องโดย กบิล เมืองอุบล ซึ่งเป็นเพลงที่สร้างชื่อด้วยแนวการร้องแบบศิลปะของหมอลำ จากนั้นก็แต่งเพลงป้อนให้นักร้องดังๆ อีกหลายคน เช่น ศักดิ์ศรี ศรีอักษร,ไพรินร์ พรพิบูลย์,สนธิ สมมาตร,กาเหว่า เสียงทอง ,ศรคีรี ศรีประจวบ,ศรชัย เมฆวิเชียร,เรียม ดาราน้อย,คณะรอยัลสไปรท์,ศักด์สยามเพชรชมภู,สันติ ดวงสว่าง,เอ๋ พจนา,สายัณห์ สัญญา,ชาย เมืองสิงห์ เป็นอาทิ เป็นที่สร้างชื่อเสียงให้มากที่สุด คือ วอนลมฝากรัก, อ.ส.รอรัก,ทหารเกณฑ์ผลัด2,หนาวลมที่เรณู,ทุ่งกุลาร้องไห้,หอมกลิ่นดอกคำใต้,หนุ่ม น.ป.ข, ลำกล่อมทุ่งรางวัลเกียรติยศที่ได้รับ คือ รางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ปี2514) คือ เพลง“’งานนักร้อง” ขับร้องโดย พรไพร เพชรดำเนิน (ปี2534-2538) รับรางวัลเพลงลูกทุ่งดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ด้วยเพลง “ทุ่งกุราร้องไห้” ขับร้องโดยศักดิ์สยาม เพชรชมพู เพลง “หนี้กรรม” ขับร้องโดยสุมิตร สัจเทพ และยพิน แพรทอง และเพลง “หนาวลมที่เรณู” ขับร้องโดย ศรคีรี ศรีประจวบ

นายสุรินทร์ ภาคศิริ จึงได้รับการเชิดชูเกียวติเป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาวรรณศิลป์ ประเภทประพันธ์เพลง (ลูกทุ่ง) ประจำปีพทธศักราช 2551 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น