ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

สุพรรณ ชื่นชม (ประพันธ์เพลงลูกทุ่ง)

สุพรรณ ชื่นชม

นายสุพรรณ ชื่นชม เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 1 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2495 หมู่บ้านหนองฮาบแห่ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อพุทธศักราช 2507

นายสุพรรณ ชื่นชม เป็นเกษตรและประพันธ์กลอนลำ รับราชการตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านหนองฮาบแห่ ได้ฝึกแต่งกลอนลำตั้งแต่ปี 2513 จนมีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ความสามารถในการคิดค้นกลอนลำต่างๆ เช่น ทำนองอุบล ขอนแก่น กาฬสินธุ์ หรือลำภูไท จนเกิดความแตกฉานจนกล่าวได้ว่าเป็นผู้ประพันธ์กลอนลำอมตะให้กับศิลปินอีสานหลายผลงาน อาทิกลอนลำเพลินชุด “บักสองซาว” และ “ชมรมแท็กซี่” ให้คุณทองมี มาลัย นำมาขับร้องจนประสบผลสำเร็จและมีชื่อเสียง ประพันธ์กลอนลำทำนองขอนแก่นให้กับคุณสุบิน นิลวรรณ ในชุด “ เมาหนักเพราะรักติ๋ม” เขียนกลอนลำเดินลำซิ่งให้กับคุณประสาน เวียงสิมา ในกลอน “เมาอุตลุด”จนศิลปินเหล่านั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้เช่นเดียวกับสุพรรณ ชื่นชม อีกผลงานหนึ่งที่รู้จักโดยทั่วไป คือกลอนลำ “โบว์รักสีดำ” ที่ขับร้องโดยศิริพร อำไพพงษ์ เช่นเดียวกับที่แต่งกลอนลำให้กับ รจนา สารคาม ในชุด “เมียผู้ใหญ่บ้าน” จนได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันเป็นเจ้าของวงดนตรีหมอลำชื่อ วีรพลชื่นชม กล่าวได้ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังคนสำคัญของศิลปินหมอลำที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน ทั้งยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการแต่งกลอนลำต่อต้านยาเสพติด จากจังหวัดยโสธรทั้งยังทำงานเพื่อชุมชนโดยการเข้ารับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านหนองฮาบแห่ กล่าวได้ว่า เป็นผู้มีผลงานที่มีคุณค่า สร้างศิลปินที่มีชื่อเสียง และสร้างคุณประโยชน์ให้กับบ้านเกิดมาจนถึงปัจจุบัน

นายสุพรรณ ชื่นชม จึงได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาวรรณศิลป์ ประเภทประพันธ์กลอนลำ ประจำปีพุทธศักราช 2552 จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น