ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

"สุขีมั่นสู่ขวัญวันเกิด" เดือนมีนาคม 2564

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสร้างเสริมขวัญกำลังบุคลากรผสานแนวคิดความสร้างสรรค์แนวอนุรักษ์และร่วมสมัย ซึ่งตรงกับคำที่ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มาว่า “ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม แม้ในยามโควิดกับกิจกรรม “สุขีมั่นสู่ขวัญวันเกิด” เดือนมีนาคม 2564 ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารศูนย์วัฒนธรรม และบุคลากรที่มีวันเกิดในเดือนมีนาคม ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กิจกรรมสุขีมั่นสู่ขวัญวันเกิด เป็นโครงการให้บุคลากรร่วมทำบุญ ในเดือนเกิด โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นทุกเดือน โดยจุดเริ่มต้นของโครงการจะใช้โอกาส “วันเกิด” ซึ่งเป็นช่วงเวลาพิเศษ เป็นตัวกระตุ้นและชักชวนให้บุคคลากรร่วมทำกิจกรรมทำบุญ รวมทั้งการปลูกฝังให้ร่วมกันอนุรักษ์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ผสานความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบร่วมสมัย โดยมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียนมงคลวันเกิด การทำกระทงบก พิธีบายศรีสู่ขวัญ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงหมอลำกลอน ภายในงานสามารถเข้าไปชม

ดาวโหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ >>https://kku.world/916qe

]]>