ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

สุขสันต์ เหมือนนิรุทธ์ (สันติภาพ นาโค) (จิตรกรรมสื่อผสม)

สุขสันต์ เหมือนนิรุทธ์

นายสุขสันต์ เหมือนนิรุทธ์นามแฝงสันติภาพ นาโค เกิดเมื่อวันที่ 11 มกราคม พุทธศักราช 2494 ที่บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาจิตรกรรมประติมากรรม คณะออกแบบ วอทยาลัยเทคนิค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นครราชสีมา)นายสุขสันต์ เหมือนนิรุทธ์ในวัยเด็กเป็นคนที่ชื่นชอบการวาดภาพจึงได้เข้าศึกษาในแผลศิลปกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จนสำเร็จการศึกษาจากสถาบันดังกล่าว จากนั้นจึงได้สมัครเข้าเป็นอาจารย์อัตราจ้างของวิทยาลัยในปีพุทธศักราช 2515 และในปีถัดมาได้เข้าร่วมระกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 จากเหตุการณ์ครั้งสำคัญนี้ได้ตอกย้ำความคิดด้านศิลปะกับสังคมให้กับสุขสันต์ผู้อยู่ในวัยช่วงเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ ด้วยมุมมองที่มีต่อคนยากไร้ความแห้งแล้ง การต่อต้านสงคราม การเรียกร้องสันติภาพ และการวิพากษ์วิจารณ์ความเป็นไปของเมืองใหญ่ ในรูปแบบของศิลปะประเภทภาพวาดลายเส้น อาทิ เทคนิคลายเส้นจากปากกา แท่งถ่าน ดินสอถ่าน เป็นต้น ผลงานที่สำคัญหลายชิ้นจึงได้ถูกผลิตขึ้นในช่วงระยะเวลานี้เอง

แต่สิ่งที่น่าสนใจในความสุขสันต์ คือ การนำบทกวีที่ได้ประพันธ์ขึ้นเอง มาใช้เขียน อ่าน และร้องประกอบร่วมกับภาพเขียนรวมถึงใช้สื่อดนตรีมาช่วยเสริมเติมความสมบูรณ์อีกส่วนหนึ่ง จนยากที่จะแยกแยะตัวตนของเขากับเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งโดยเฉพาะสุขสันต์ เหมือนนิรุทธ์ ได้มีโอกาสนำผลงานที่สำคัญหลายชิ้นจึงได้ถูกผลิตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากที่เกษียณอายุราชการจากอาจารย์โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ครูสุขสันต์ก็ได้ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอิสระเสรี และทุ่มเทมากขึ้น จนมาในปีพุทธศักราช 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้เชื้อเชิญให้ครูสุขสันต์นำผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นตลอดระยะที่ผ่านมาออกมาจัดแสดงเดี่ยวในชื่อนิทรรศการ “โลกของสุขสันต์ ดินแดนของสันติภาพ” ซึ่งเป็นการบันทึกเรื่องราวการเดินทางกว่า 30 ปี ในการสร้างสรรค์

นายสุขสันต์ เหมือนนิรุทธ์จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาทัศนศิลป์ (จิตกรรมสื่อผสม) ประจำปีพุทธศักราช 2555 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป