ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

สัญญา สิงประสิทธิ์ (ประพันธ์ลูกทุ่ง)

สัญญา สิงประสิทธิ์

นายสัญญา สิงประสิทธิ์ หรือ “สัญญา จุฬาพร” หรือ “สันต์ศิลประสิทธิ์” คือ คนเดียวกัน เกิดวันที่ 14 มิถุนายน2476 ที่ ตำบลกกบก อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวัยเด็กระเหเร่ร่อนหลังจากจบชั้น ป.1-2 ที่โรงเรียนเทศบาล2 สวนสนุก แล้วได้ตามพี่สาวไปเรียน ป.2-3 ที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น ป.4 เรียนที่จังหวัดตรัง แล้วมาต่อชั้น ม.1-5 ที่โรงเรียนสงเคราะห์ประชา จังหวัดสงขลา ยังไม่จบมัธยมปลาย มีเหตุให้ต้องออกกกลางคัน

ด้วยความชื่นชอบงานประพันธ์และบทเพลงมาตั้งแต่ยังเด็กจึงมีผลงานซึ่งเป็นบทเพลงจำนวนมากเพลงแรกที่ได้รับบันทึกเสียงคือ “น้ำมนต์น้ำตา” โดยสมยศ ทัศนพันธ์ เป็นผู้ขับร้อง และมีโอกาสร่วมแต่งเพลงกับครูสมยศอีกหลายเพลง เป็นต้นว่า “ทำคุณได้โทษโปรดสัตว์ได้บาป” “เสียงขลุ่ยระทม” และยังได้ขับร้องบันทึกเสียงเพลงแรก ชื่อ “วิญญาณรัก” และ “ป่าเหนือลำรึก”สมัยนั้นถือว่าสำเร็จพอประมาณผลงานสร้างชื่อที่มีคนรู้จักแต่งโดยใช้ชื่อ ส.จุฬาพร สัญญา จุฬาพร คือ เพลง “แม่” หรือ “พระคุณแม่” “ลาก่อนบางกอก”“ซามาคักแท้น้อ” ซึ่งขับร้องโดย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ “เซิ้งสวิง” “หนุ่มเมืองเลย” ขับร้องโดย ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์“ดำขี่หลี” “อีสานบ้านเฮา” ขับร้องโดย นกน้อย อุไรพร “หนุ่มอุบล” และ“พ่อหม้ายเมียหนี” นภดล ดวงพร เป็นผู้ขับร้อง และยังมีอีกหลายเพลง

สัญญา จุฬาพร สามารถนำรูปแบบเพลงพื้นบ้าน รวมถึงหมอลำ มาประยุกต์เป็นลูกทุ่งได้อย่างกลมกลืน เป็นเอกลักษณ์สะท้อนแนวคิดท้องถิ่นนิยม อันเป็นพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่บริสุทธิ์งานของท่านจึงมีกลิ่นไอความเป็นท้องถิ่นพื้นบ้านอย่างมีเสน่ห์ชวนฟังเป็นที่สุด

นายสัญญา สิงประสิทธิ์ ได้รับเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาวรรณศิลป์ ประเภทประพันธ์ (ลูกทุ่ง) ประจำปีพุทธศักราช 2551 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น