ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

สมัย ทรัพย์สิงห์ (หมอลำพิศมัย เพชรลมโชย) (ลำเรื่อง)

สมัย ทรัพย์สิงห์

นางสมัย ทรัพย์สิงห์ หรือเป็นที่รู้จักกันดีในนาม “หมอลำพิศมัย เพชรลมโชย” เกิดเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ที่บ้านต้อน ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปัจจุบันอายุ ๖๑ ปี สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

นางสมัย ทรัพย์สิงห์ ชื่นชอบหมอลำมาตั้งแต่วัยเยาว์ ได้รับการขัดเกลาและฝึกหัดศิลปะการแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองกาฬสินธุ์จากครอบครัวหมอลำ “เสียงร้องลำที่ขับกล่อมจิตอยู่เป็นนิจ ก่อเกิดเป็นความรักในหัวใจ”

นางสมัย ทรัพย์สิงห์ จึงสนใจเรียนรู้และฝึกฝนศิลปะการร้องหมอลำจากแม่และลุง ด้วยพรสวรรค์ของความเป็นศิลปินโดยสายเลือด ผนวกกับพรแสวงของความเพียรวิริยะ โดยการเรียนรู้และหมั่นฝึกหัด ทำให้นางสมัย ทรัพย์สิงห์สามารถร้องหมอลำและแสดงหมอลำได้ตั้งแต่ยังเล็กความรักในเสน่ห์ของหมอลำ กอปรกับการฝึกฝนจนเจนจัดมาตั้งแต่เล็ก หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ นางสมัย ทรัพย์สิงห์ เริ่มรับงานการแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองกาฬสินธุ์ โดยแสดงเป็นนางเอกหมอลำหลายคณะ ได้แก่ คณะเพชรกาฬสินธุ์ คณะเพชรส่องแสง คณะดอกฟ้าสารคาม คณะฟ้าสีคราม และคณะเพชรโพนทอง

นอกจากนี้ นางสมัย ทรัพย์สิงห์ มีผลงานการบันทึกการแสดงหมอลำ อัลบั้มชุด “สัญญาเป็นหมัน” วัยวุฒิที่เพิ่มขึ้น พร้อมกับประสบการณ์ที่เพิ่มพูนผนวกกับความรักในอาชีพหมอลำที่เป็นดั่งลมหายใจ ปัจจุบันนางสมัย ทรัพย์สิงห์ ยังคงรับการแสดง โดยรับบทบาทเป็นแม่ของพระเอกและนางเอก ประจำคณะยอดชายเจริญศิลป์ จากอาชีพสู่การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อก่อเกิดกระแสธารแห่งการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ นางสมัย ทรัพย์สิงห์ นำศิลปะการแสดงหมอลำมาใช้ในการส่งเสริมและรณรงค์ประชาธิปไตย

ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสมัย ทรัพย์สิงห์ ร่วมแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ อาทิ งานมหกรรมแพรวาและกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ งานฉลอง ๒๒๒ ปี จังหวัดกาฬสินธุ์ งานมหกรรมหมอลำ ๑๕ คณะ นอกจากนี้

นางสมัย ทรัพย์สิงห์ ได้อุทิศตนเพื่อการศึกษางานศิลปะการแสดงหมอลำ โดยเป็นกรรมการวิพากษ์การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในรายวิชาการแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอน ประจำวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

นางสมัย ทรัพย์สิงห์ เป็นศิลปินผู้เต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์ ความรู้และความสามารถที่ประจักษ์ชัดแจ้งเป็นศิลปินผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม และเป็นศิลปินผู้สร้างกระแสธารแห่งวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สู่ยุวชน ให้เกิดการพัฒนา สืบทอด และอนุรักษ์ นางสมัย ทรัพย์สิงห์ จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดง (ลำเรื่อง) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป