ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

สมยศ ไตรเสนีย์ (จิตรกรรมร่วมสมัย)

สมยศ ไตรเสนีย์

นายสมยศ ไตรเสนีย์ เกิดเมื่อวันที่ 19 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2500 ที่อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดธานีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ สาขาศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายสมยศ ไตรเสนีย์ เป็นศิลปินอิสระและเป็นอาจารย์พิเศษให้กับคณะศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา มีผลงานที่แสดงความเป็นตัวตนของตนอย่างโดดเด่นประกอบกับประสบการณ์ในการทำงานด้านศิลปกรรมร่วมสมัยเป็นเวลามากกว่ายี่สิบปี จึงเป็นศิลปินอีสานที่รู้จักโดยทั่วไปในวงการศิลปะได้แสดงผลงานนิทรรศการเนื่องในวโรกาสและโอกาสต่างๆ ให้กับหลายองค์กร อาทิ ปี พ.ศ.2543 จัดนิทรรศการศิลปกรรมกลุ่มอีสาน ครั้งที่ 7 ร่วมกับกลุ่มศิลปินจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ชุด “อีสานมื้อนี่ สองฝั่งโขง” ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหอวัฒนธรรมแห่งชาตินครเวียงจันทร์ สปป.ลาว. ปี 2551 ได้ร่วมแสดงผลงานกับอีก 84 ศิลปิน เพื่อเทิดพระเกียรติพระพี่นางฯ ณ กรุงเทพมหานคร และพ.ศ.2551– ปัจจุบัน กำลังสร้างผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดโพธิสมภรณ์พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จาดความรู้และความชำนาญในงานจิตรกรรมร่วมสมัยจึงทำให้รับรางวัลต่างๆ อาทิ เหรียญทองบัวหลวง ครั้งที่ 5-6ได้รับรางวัลที่ 3 ในงาน 80 ปี สมเด็จพระสังฆราช ที่จัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานครและได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงได้รับเกียรติให้เขียนภาพเกี่ยวกับเอกลักษณ์ไทยโดยบริษัทเอสโซ่ สำนักงานกรุงเทพมหานคร และที่สำนักงานกรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา

ด้านการบริการชุมชนได้อุทิศตนเพื่อสังคม โดยเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจงานด้านศิลปะ ให้คำปรึกษาด้านศิลปะกับชุมชน ในพื้นที่บ้านเกิด อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี และมีส่วนร่วมในงานประเพณีที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรมอีสานของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

นายสมยศ ไตรเสนีย์จึงได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็น ศิลปินมรดกอีสาน สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมร่วมสมัย) ประจำปี 2552 จากสำนักวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น