ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

สมพงษ์ พละสูรย์ (คำหมาน คนไค) (วรรณกรรมร่วมสมัย)

สมพงษ์ พละสูรย์

นายสมพงษ์ พละสูรย์ ใช้นามปากา “คำหมาน คนไค” อายุ 72 ปี เกิดเมื่อวันที่ 22 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2480 ที่หมู่บ้านดอยเมย ตำบลนาจิก อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันคือ จังหวัดอำนาจเจริญ) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารงานประถมศึกษา Colorado State College รัฐ Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายสมพงษ์ พละสูรย์ เคยดำรงตำแหน่งครูประชาบาลเป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตรประถมศึกษากระทรวงศึกษาธิการและเป็นรองเลขาธิการคุรุสภา สำนักเลขาธิการคุรุสภา ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการและเป็นบรรณาธิการหนังสือเรียน เป็นนักคิดและนักเขียนเกี่ยวกับการศึกษา รวมถึงหนังสืออ่านเพิ่มเติมของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) มีความสามารถด้านการผูกเรื่องหรือเรียบเรียงเรื่องที่สร้างความสนใจได้เป็นอย่างดีโดยถ่ายทอดผ่านงานผลงานวรรณกรรมร่วมสมัยหลายเรื่อง อาทิ เรื่องสั้น “ชีวิตใหม่” รวมเรื่องสั้น “บันทึกของครูประชาบาล” นิยายเรื่อง “ครูบ้านนอก” “ฆ่าราชการครู” ผลงานเรื่อง “เซียง-เหมี่ยง” และผลงานการเรียบเรียง “ผญาภูมิปัญญาอีสาน” และสารคดีเรื่อง “ข้ามโขงไปลาว” “เที่ยวบาหลี” รวมถึงวรรณกรรมเรื่อง “ผาแดงนางไอ่” และ “ตำนานแม่โขง” ปัจจุบันสมพงษ์ พละสูรย์ ยังคงมีผลงานประเภทต่างๆ ถ่ายทอดความรู้และแง่คิดที่ดีงดงาม ให้คุณค่าแก่ ผู้อ่านได้ทั้งความรู้และความบันเทิงได้อย่างดียิ่งนายสมพงษ์ พละสูรย์ อุทิตตนเพื่อทำคุณประโยชน์แก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ โดยการเป็นผู้สอนและอบรมผู้ที่มีวุฒิ ม.6 เพื่อบรรจุเป็นครู ในท้องถิ่นที่ขาดแคลนครู ที่จัดทำโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นครูวิทยากร นักเขียน และเผยแพร่ความรู้ด้านการศึกษาการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นิทานพื้นบ้าน และวัฒนธรรมอีสาน ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

นายสมพงษ์ พละสูรย์ จึงได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2552 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น