ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมร่วมแสดงความยินดีกับ รศ. นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มข.

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563
รักษาการผู้อำนวยการและรักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะทำงานจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าคารวะ และแสดงความยินดีกับ รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ ดร.ลัดดาวัลย์ สีพาชัย รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้กล่าวแสดงความยินดี ในโอกาสดำรงตำแหน่งดังกล่าว พร้อมกับได้มอบแจกันดอกไม้แก่ท่านอธิการบดี ทั้งนี้ ท่านอธิการบดี ได้ร่วมถ่ายภาพ และกล่าวขอบคุณคณะ ที่ได้สละเวลามาร่วมแสดงความยินดีนี้

ภาพ/ข่าว กิตติพงษ์ จำรูญ

]]>