ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะเนื่องในวันวิทยาศาสตร์

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ นำโดย ดร.ลัดดาวัลย์ สีพาชัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมคณะบุคลากรร่วมถวายพานพุ่มทั้งนี้ ได้มีหน่วยงานราชการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นร่วมถวายราชสักการะกว่า 40 หน่วยงาน

]]>