ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการการประดิษฐ์ธุงอีสาน (ธุงใยแมงมุม) ณ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดทำโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ธุงอีสานถวายเจ้าพ่อมอดินแดง โดยมีนางสาวนันทิดา เสือปู่ และนางสาวสุรางคณา เฮ้ามาชัย พร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการการประดิษฐ์ธุงอีสาน (ธุงใยแมงมุม) ณ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพระพุทธปัญญาเมตตาธรรมและบูชาเจ้าพ่อมอดินแดง เพื่อความสวยงามตามวิถีอีสาน หากหน่วยงานใดมีความสนใจที่จะทำธุงใยแมงมุม สามารถติดต่อมาที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เบอร์โทรศัพท์ 043-332760

ข่าวโดย นายอดิศร ถือสยม / นายโยทวาทิต แข็งขยัน
ภาพโดย นายอดิศร ถือสยม / นายเทพนิมิต วงนอก / นายกฤษณากร มะเสนา / นักศึกษาฝึกประสบการณ์

]]>