ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร.วิรงรอง มงคลธรรม ในการเยี่ยมชมห้องอีสานนิทัศน์ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายวิทยา วุฒิไธสง นักวิชาการวัฒนธรรม ประจำศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร.วิรงรอง มงคลธรรม พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเยี่ยมชมห้องอีสานนิทัศน์ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรับฟังการบรรยายองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมอีสาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในรายวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวโดย : นายต่อพงศ์ เชื้ออุ่น / นายโชคชัย คำจันทา / นายอดิศร ถือสยม
ภาพโดย : นายอดิศร ถือสยม

]]>