ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งมอบกำลังใจ พร้อมทั้งหารือในการรวมพลังช่วยเหลือคณะหมอลำภายใต้สังกัดภาคีเครือข่ายทั้ง 22 คณะ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายหมอลำเรื่องต่อกลอน ทั้ง 22 คณะภาคอีสาน โดยมีนายวรศักดิ์ วรยศ นักวิชาการวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินทางไปยัง บ้านหนองใส ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เข้าพบนางอุไร ฉิมหลวง (นกน้อย อุไรพร) ประธานเครือข่ายภาคีหมอลำเรื่องต่อกลอน ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 เพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19 และเป็นขวัญกำลังใจพร้อมทั้งหารือในการรวมพลังช่วยเหลือคณะหมอลำภายใต้สังกัดภาคีเครือข่ายทั้ง 22 คณะ ซึ่งมีแนวคิดเห็นร่วมกัน ในการการจัดแถลงข่าวผลกระทบกับกลุ่มศิลปินหมอลำเรื่องต่อกลอน นอกจากนั้นให้มีการแสดงหมอลำผ่านสื่อออนไลน์ หารายได้เพื่อเยียวยาภาคีเครือข่ายหมอลำเรื่องต่อกลอนที่ได้รับผลกระทบ ต่อจากนั้น นายสุมิตรศักด์ พลล้ำ หัวหน้าหมอลำคณะระเบียบวาทะศิลป์เป็นตัวแทนภาคีเครือข่ายหมอลำเรื่องต่อกลอน ร่วมปรึกษาหารือ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้แนวทางการจัดกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายหมอลำเรื่องต่อกลอนเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาและเยียวคณะหมอลำทั้ง 22 คณะต่อไป

เขียนข่าวโดย : นายกฤษณากร มะเสนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

]]>