ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2564ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมนำโดย ดร.ลัดดาวัลย์ สีพาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมคาราวะและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2564

]]>