ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม“โฮมดิน”

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมของคณาจารย์ นักศึกษา และศิลปิน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเรียกสั้นๆ ว่าโครงการ “โฮมดิน” ระหว่างวันที่ 18 – 23 ธันวาคม 2563 ณ โรงปั้นอาจารย์เดช ชุมชนด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา อาจารย์เดช นานกลาง เจ้าของโรงปั้นดิน และ นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงกล่าวเปิดโครงการโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนายดุษฎี รักษ์มณี (นายดี ช่างหม้อ) เป็นวิทยากรได้ถ่ายทอดเทคนิคและการสร้างแรงบีลดาลใจในการปั้นงาน “โฮมดิน” ถือได้ว่าเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของ บุคลากร นักศึกษา และศิลปิน ซึ่งประกอบไปด้วย
1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
และศิลปินจากชุมชนด่านเกวียน นำโดย อาจารย์เดช นานกลาง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์งานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา จาก ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปจัดแสดงโชว์ ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

]]>