ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ศูนย์วัฒนธรรมเปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอีสานสำหรับเยาวชน

ศูนย์วัฒนธรรม เปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้เพิ่มองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอีสาน และศิลปะร่วมสมัย พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนโรงเรียนสนาบินกว่า ๓๐๐ คน พร้อมเปิดพื้นที่รองรับเพื่อเรียนรู้ความเป็นพื้นถิ่นอีสาน

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนจากโรงเรียนสนามบิน รวมกว่า ๓๐๐ คน เพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ร่วมเรียนรู้ รวมถึงค้นหาเอกลักษณ์ และรากเหง้าความเป็นอีสาน พร้อมร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากจินตนาการ อีกทั้งเป็นการบริการวิชาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยได้เปิดพื้นที่การเรียนรู้ในบริเวณศูนย์วัฒนธรรม ได้แก่ พิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์, พื้นที่ลานหลวงพ่อไทรขาว และบริเวณโดยรอบ เป็นการเยี่ยมชมรากเหง้าทางวัฒนธรรมและประเพณี พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลุกไอเดีย กระตุ้นแรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์ เยี่ยมชมโบราณวัตถุที่บ่งบอกถึงวิถีความเป็นอีสาน ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชน นักเรียนอย่างคับคั่ง ทั้งนี้ยังมีการทำตุงใยแมงมุมหลากสี วาดเขียนจากจินตนาการ สร้างความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน

[gallery td_select_gallery_slide="slide" ids="8658,8655,8657,8656,8661,8660,8659,8654,8653,8651"]

ข่าว : ณัฐวุฒิ จารวุงศ์
ภาพ : ธนัชชา สีสองชั้น / ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

สำหรับการเปิดพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ในบริเวณสำนักวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นหนึ่งในพื้นที่แห่งความสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ และเผยแพร่องค์ความรู้ของภาคอีสานซึ่งมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานให้แก่เยาวชน รวมถึงผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา ซึ่งอยู่ภายในบริเวณสำนักวัฒนธรรม อาทิ หอศิลปวัฒนธรรม ห้องอีสานนิทัศน์ พิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์ ลานหลวงพ่อไทรขาว ซึ่งทุกพื้นที่พร้อมให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอีสาน พร้อมบูรณาการควบคู่ไปกับการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบความร่วมสมัย ต่อยอดสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้

]]>