ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ศูนย์วัฒนธรรมร่วมสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2562

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานพิธีสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นำโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมด้วย อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมด้วย อ.ลัดดาวัลย์ สีพาชัย รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม อ.ดร.ปิยนัส สุดี รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม คณะผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ซึ่งการจัดงานพิธีในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี รวมถึงคณะผู้บริหาร บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ นักศึกษาและประชาชนได้มาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและกราบสักการะองค์เจ้าพ่อมอดินแดง ณ บริเวณพิธีศาลเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว – ญาสุมินทร์ บัวสิงห์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / ภาพ ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

]]>