ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ศูนย์วัฒนธรรมต้อนรับรายการเทย เที่ยว ไทย

วันที่ 5 สิงหาคม 2563ทีมงานจากรายการ เทย เที่ยว ไทย ได้มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมอีสาน โดยมี ดร.ลัดดาวัลย์ สีพาชัย ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม และนายวิทยา วุฒิไธสง นักวิชาการวัฒนธรรม ได้ทำการต้อนรับและถ่ายทอดความเป็นมาของห้องอีสานนิทัศน์ และได้ถ่ายทำห้องอีสานนิทัศน์ หอศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้สามารถติดตามรายการเทย เที่ยว ไทยได้ในช่องGMM25 และทางYoutube

]]>