ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ศูนย์วัฒนธรรมจับมือ อบจ.ขอนแก่น ร่วมจัดประกวดเดี่ยวแคนในงานไหมนานาชาติ 62

ศูนย์วัฒนธรรม และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดการประกวด “เดี่ยวแคน” ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาผูกเสี่ยวภายในเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เขม เคนโคก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้เกียรติในการจัดการประกวดและมอบรางวัลแด่ผู้ชนะการประกวด โดยการประกวดในรอบชิงชนะเลิศแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเยาวชน และประเภทประชาชนทั่วไป ซึ่งมีการประกวดในรอบคัดเลือกในระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562

สำหรับ ผลการประกวด “เดี่ยวแคน” ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 ทั้งประเภทเยาวชนและประชาชนทั่วไป มีดังนี้

ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี
รางวัลชนะเลิศ – นายภาณุวัฒน์ สีชุม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – นายวิเศษ มาตย์วิเศษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – นายจีระศักดิ์ จันทร์แก้ว

ประเภทประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป
รางวัลชนะเลิศ – นายทรงคุณนันท์ จันธี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – นายโชคชัย ไพรพฤกษ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – นายภราดร ตรางา

การจัดการประกวดเดี่ยวแคนในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่าขอนแก่นเป็นดินแดนแห่งเสียงแคนดอกคูณ โดยการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้ร่วมสืบสานความเป็นหมอแคน ส่วนประชาชนทั่วไปก็จะได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของขอนแก่นและอีสาน และในปี 2562 นี้เป็นการจัดการประกวดเดี่ยวแคนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยมีการจัดประกวดรอบคัดเลือกในระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ได้รับความสนใจจากศิลปินและหมอแคนทั้งรุ่นเยาวชนและรุ่นประชาชนทั่วไป ร่วมการประกวดอย่างคับคั่ง

ข่าว ทิพธัญญา บุญมาพล / ณัฐวุฒิ จารุวงศ์
ภาพ ธนัชชา สีสองชั้น /ทิพธัญญา บุญมาพล

]]>