ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดโพธิ์คำ

ประวัติความเป็นมา

สร้างเมื่อราว พ.ศ. 2475-2476 ช่างเขียนฮูปแต้ม 2 พี่น้อง ชื่อ นายลี ชะปราน และ นายบุญปัน ชะปราน เป็นจิตรกรรมที่ผสมผสานรูปแบบระหว่างกรุงเทพฯและล้านช้าง เรื่องราวเกี่ยวกับ พุทธประวัติ และ พระสุริวงศ์

ที่ตั้ง

บ้านน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รูปแบบสิม วัสดุและโครงสร้าง

ด้านหน้าสิม

ด้านหลังสิม และหน้าบันประดับด้วยกระจก

รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้

โหง่ ลำยอง และหางหงส์รูปนาค ไม้แกะสลัก

แขนนางไม้แกะสลักรูปนาค และหน้าต่างซุ้มโค้งแบบช่างญวน

หน้าบัน

พระประธานปูนปั้น ภายในสิม

ฮูปแต้ม (จิตรกรรมฝาผนังอีสาน)