ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดเลียบ

ประวัติความเป็นมา

ประวัติ วัดเลียบสร้างขึ้นเมื่อปี 2310 เจ้าอาวาสคนปัจจุบัน คือ พระอธิการณรงค์ กัลยาโน อายุ 40 ปี บวชได้ 17 พรรษา
สิมวัดเลียบมีพระพุทธรูปปางประธาน คือ พระด่านสังฆราช ซึ่งเจ้าอาวาสเล่าว่าเป็นพระที่ได้มาตั้งแต่สมัยที่มีการสร้างทางรถไฟ จากนครราชสีมา มาที่จังหวัดอุบล สมัยรัชกาลที่ 5  และรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้พระสังฆราชเข้าเฝ้า และเลื่อมใสในพระสังฆราชมาก จึงได้ทรงพระราชทานถวายพระพุทธรูปสำริด สมัยเชียงแสน สุโขทัยที่พระองค์ทรงขอมาจากวัดคลองมะขามเฒ่า แก่พระสังฆราช พระด่านสังฆราชจึงเป็นพระพุทธรูปปางประธานของสิมวัดเลียบตั้งแต่นั้นมา และที่สิมแห่งนี้ห้ามมิให้ผู้หญิงเข้าไปภายใน แต่ ในทุกๆ 5 ปีจะมีการนำพระด่านสังฆราชออกมาให้ชาวบ้านได้ร่วมสรงน้ำในวันสงกรานต์ แต่ที่ไม่ได้นำออกมาทุกปีก็เนื่องจากต้องมีการจัดเวรยามเฝ้า
ผู้ให้สัมภาษณ์   เจ้าอาวาส

ที่ตั้ง

ม.14 บ.โพนเมืองมะทัน ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

รูปแบบสิม วัสดุและโครงสร้าง

สิมใหม่

ศาลาการเปรียญ

ภายในสิม

พระประธานภายในสิม และปัจจุบันได้ทำกรงและใส่กุญแจล็อคพระด่านสังฆราชเอาไว้ เนื่องกลัวขโมยเพราะ เมื่อ ปี 2522 ได้มีการโจรกรรมพระไม้ 2 องค์ และปี 2552 ได้มีการโจรกรรมพระไม้อีก 1 องค์

ปัจจุบันมีพระไม้เหลือพียง 2 องค์ ซึ่งวางแอบไว้ข้างๆ ด้านในกรงเดียวกับพระด่านสังฆราช