ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดอุดมสรรพผล

วัดอุดมสรรพผล

ประวัติความเป็นมา

วัดอุดมสรรพผล สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ เดิมชื่อว่าวัดพระโคโพนบก ชาวบ้านเรียกว่าวัดใหญ่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๐ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ  รูปที่ ๑ พระอธิกาพรมมา ยโสธโร พ.ศ. ๒๔๖๓-๒๔๗๔ รูปที่ ๒ หลวงปู่เพชร เฉโก พ.ศ. ๒๔๗๔-๒๕๒๑ รูปที่ ๓ พระคำผา  ฐิตจาโร  พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๓๐ รูปที่ ๔ หลวงปู่ใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นต้นมา

ที่ตั้ง

วัดอุดมสรรพผล ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๔ บ้านปะโค หมู่ที่ ๒ ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒ ไร่ ๔๔ ตารางวา โฉนดเลขที่๙๓๔๗ อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๒ เส้น จดทางสาธารณะ ทิศใต้ประมาณ ๑ เส้น ๕ วา จดที่ดินนางตัน ทิศตะวันออกประมาณ ๒ เส้น ๑ ศอก จดที่ดินนายเผือยและนายจีน ทิศตะวันตกประมาณ ๑ เส้น ๑๘ วา จดแม่น้ำโขง มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๓ ไร่ ๓๐ ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้ายอุโบสถ ศาลาการเปรียญ และกุฎิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูป และเจดีย์

สิมเก่าหลังนี้ได้รับการบูรณะ และอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์สวยงาม ตั้งเคียงข้างกับสิมใหม่

รูปแบบสิม วัสดุและโครงสร้าง

ภาพด้านหน้า ด้านข้าง และ ด้านหลัง มีประตูทางเข้าด้านหน้า 3 ประตู และด้านข้าง 1 ประตู

รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้

ช่อฟ้า โหง ลำยอง หางหงส์ ทำจากไม้แกะสลักช่างพื้นบัาน หน้าบันเป็นลายปูนปั้น

แขนนางไม้ และ ลายปูนปั้น เหนือประตูทางเข้า

แขนนางไม้ และ ลายปูนปั้น เหนือประตูทางเข้า

ภายในสิม

เสาและเพดานมีการบูรณะคล้ายสิมทางหลวงพระบาง และล้านนา

พระปางนาคปรก สำริด และ หินแกะสลัก