ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดหัวเมือง

วัดหัวเมือง

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง

อาคารเสนาสนะ

รูปแบบสิม วัสดุและโครงสร้าง

ด้านข้าง และด้านหลัง

รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้

๙. แอวขัน ปั้นปูนอ่อนช้อยได้สัดส่วนแบบอีสานแท้ ๆ เรียกว่าเป็นลักษณะของแอวขันปากพานที่สวยงามมากหลังหนึ่ง
๑๐. ประตูเเละ หน้าต่างนั้นช่างทำเรียบง่ายไม่มีการแกะสลักแต่อย่างใด

ภายในสิม

อาคารเสนาสนะอื่นๆ