ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดสะพานคำ

ประวัติความเป็นมา

 

ที่ตั้ง

 

รูปแบบสิม วัสดุและโครงสร้าง

ฐานก่อด้วยดินดิบ (เรียกดินเปอะ) ผสมแกลบเป็นดินชั้นใน ส่วนชั้นนอก ใช้ปูนปะทายเพชร (หรือบางช่างเรียก “ซีหม่อง” เป็นสวนผสมของปูนทราย ยางบง และน้ำหนัง) เป็นปูนฉาบป้องกันฝนได้ทนทานพอสมควร ผนังทั้ง ๔ ด้านเป็นผนังไม้ตีทางตั้งทับแนว มีช่องหน้าต่าง ๒ บาน ๆ ละข้าง บันไดขึ้นด้านหน้ามีเพิ่งออกไปรับ ฐานพระประธาน ทำเป็นชั้นๆวางพระพุทธรูปไม้ ๒) หลายองค์ โครงหลังคาเป็นไม้ทั้งหมด หลังคาทรงจั่วชั้นเดียวมุงแป้นเกล็ด

รูปด้าน

รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้

ช่อฟ้า

หน้าต่าง

ซุ้มทางเข้า และประตูไม้แกะสลัก

มอมทางเข้า และช่องระบายอากาศ

พระประธานภายใน และพระพุทธรูป

พระพุทธรูปภายใน