ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดศรีสุมังคล์

วัดศรีสุมังคล์

ประวัติความเป็นมา

วัดศรีสุมังคล์ สร้างเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๐ โดยมีเจ้านายผู้ใหญ่ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาได้สร้างขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที ๑ พระครูศีลสารวิสุทธิ์ พ.ศ. ๒๔๔๑-๒๔๘๑ รูปที่ ๒ พระครูมงคลการโกวิท พ.ศ. ๒๔๔๖-๒๕๑๒ รูปที่ ๓ พระครูมงคลเขาคุณ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นต้นมา การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ. ๒๕๐๕ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี เปิดสอน พ.ศ. ๒๕๐๕

ที่ตั้ง

วัดศรีสุมังคล์ ตังอยู่เลขที่ ๙๖๒ บ้านศรีสุมังคล์ ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่นั่นตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๒๐.๒ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๒ เส้น ๖ วา ๖ ศอก จดแม่น้ำโขง ทิศใต้ประมาณ ๑ เส้น ๑๐ วา ๑๐ ศอก จดที่ดินของเอกชน ทิศตะวันออกประมาณ ๒ เส้น ๑๐ วา ๑๐ ศอก ที่ดินของกรมธนารักษ์ ทิศตะวันตกประมาณ ๑ เส้น ๘ วา ๘ ศอก จดวัดลำดวนและที่ดินของกรมธนารักษ์ อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ เป็นอาคารปูน สร้าง  พ.ศ. ๒๔๔๕ ศาลาการเปรียญ สร้างด้ายไม้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ กุฏิสงฆ์ ๖ หลัง และหอสวดมนต์ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูป เจดีย์โบราณที่มีความศักดิสิทธิ์ และเจดีย์บรรจุอัฐเจ้าคณะจังหวัดหนองคายและเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย

รูปแบบสิม วัสดุและโครงสร้าง

ด้านหน้าสิมมีการต่อเติมหลังคาปีกนกยื่นออกมา ด้านข้างมีซุ้มหน้าต่าง ด้านหลัง มีลายปูนประดับที่หน้าบัน

รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้

แขนนางรูปหงส์ ด้านข้างมีซุ้มโค้งแบบช่างญวน หน้าต่างไม้ กลอนแบบโบราณ

ภายในสิม

มีพระประธานปูนปั้นแบบดั้งเดิม

เจดีย์บรรจุอัฐเจ้าคณะจังหวัดหนองคายและเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย