ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา

 

ที่ตั้ง

รูปแบบสิม วัสดุและโครงสร้าง

ด้านข้าง และด้านหลัง

รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้

หน้าบัน บันไดทางเข้า และหน้าต่าง

ซุ้มประตู

ภายในสิม