ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดราษฎร์ศิริ

วัดราษฎร์ศิริ

ประวัติความเป็นมา

วัดราษฎร์ศิริ  ตั้งเมื่อ  พ.ศ.๒๓๔๐ ชื่อเดิม  วัดบ้านแขก  เพราะตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีแขกมาค้าขายแล้วมาพักที่นี่เป็นจำนวนมาก  ผู้บริจาคที่ดินในการสร้างวัดคือ  พ่อใหญ่ชุน  พร้อมด้วยชาวบ้านท่าแขก  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐

ที่ตั้ง

เลขที่ ๒๕๘  ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๑ ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือ  จดถนนผดุงพานิช  ทิศใต้  จดทางสาธารณะประโยชน์  ทิศตะวันออก จดทางสาธารณะประโยชน์ ทิศตะวันตก  จดอาคารเรืองอีสานพานิช  มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ งาน ๑ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๙

การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ

รูปที่ ๑ พระครูชม  จันทะวันโส
รูปที่ ๒ พระปลัดน้อย กันตะสีโล
รูปที่ ๓ พระครูพิสิษฐศิริชัย

รูปแบบสิม วัสดุและโครงสร้าง

ประกอบด้วยอุโบสถ  กว้าง ๑๒ เมตร  ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗

รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้

อาคารภายนอก และ รูปทรงใช้วัสดุสมัยใหม่ ที่น่าสนใจคือภายในอุโบสถมีพระประธานองค์ใหญ่ และมีฮูปแต้ม (จิตรกรรมฝาผนัง) บันทึกไว้ว่าเขียนภาพขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘ มีลักษณะคล้ายผ้าผะเหวด ลักษณะภาพมีระยะไกลใกล้ สีมีการไล่น้ำหนัก คาดว่าน่าจะเป็นช่างเขียนในยุคหลังๆ

ฮูปแต้ม (จิตรกรรมฝาผนังอีสาน)

อาคารภายนอก และ รูปทรงใช้วัสดุสมัยใหม่ ที่น่าสนใจคือภายในอุโบสถมีพระประธานองค์ใหญ่ และมีฮูปแต้ม (จิตรกรรมฝาผนัง) บันทึกไว้ว่าเขียนภาพขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘ มีลักษณะคล้ายผ้าผะเหวด ลักษณะภาพมีระยะไกลใกล้ สีมีการไล่น้ำหนัก คาดว่าน่าจะเป็นช่างเขียนในยุคหลังๆ