ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดมัคสัญจาราม

วัดมัคสัญจาราม

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง

อาคารเสนาสนะ

รูปแบบสิม วัสดุและโครงสร้าง

ด้านข้าง และด้านหลัง

รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้

๕. สีหน้า  หรือ หน้าบัน ทำเป็นรัศมีโดยรอบมีดวงตะวันอยู่ตรงกลาง ติดกระจกเงาสะท้อนแสง โดยรอบ
๖. คันทวย สลักไม้เป็นูรป หงส์นาค  คือ หัวเป็นนาค แต่มีปีกเป็นหงส์นั่งอยู่บนเต้าไม้ที่ยื่นออกมาจากเสาด้านข้าง เป็นสวนประดับจริง ๆ มากกว่าจะให้รับน้ำหนัก
๗. ฮังผึ้ง นับเป็นส่วนเด่นเเล้วมีคุณค่ายิ่งของสิมหลังนี้ เพราะช่างได้บรรจงแกะสลักอย่างปราณีตที่สุด แม้จะมีลักษณะฝีมือแบบพื้นบ้านก็ตาม
๘. ตัวสิงห์มอม เป็นปูนปั้นทางเฝ้าบันไดทางขึ้น เป็นรูปแบบของสงห์ในภาคอีสาน ที่มักจะแตกต่างไปจากทางภาคกลางและเหนือ

ภายในสิม