ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดประสานศรัทธา

วัดประสานศรัทธา

ประวัติความเป็นมา

 

ที่ตั้ง

รูปแบบสิม วัสดุและโครงสร้าง

ด้านข้าง และด้านหลัง

รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้

ช่อฟ้า โหง่ และลำยอง

หน้าบัน และแขนนาง

ซุ้มประตูทางเข้า และหน้าต่าง

ซุ้มประตูทางเข้า และหน้าต่าง

ภายใน

ธาตุปูน

ธาตุไม้