ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดประดิษฐ์ธรรมคุณ

วัดประดิษฐ์ธรรมคุณ

ที่ตั้ง

ตำบลในเมือง เมือง หนองคาย

รูปแบบสิม วัสดุและโครงสร้าง

ภาพด้านหน้า และ ด้านข้าง เป็นสิมที่มีการบูรณะเปลี่ยนแปลงไปหลายสิ่ง

รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้

โหง่ ลำยอง ช่อฟ้า เป็นปูนปั้น

หน้าบันลายปูนปั้น

ฮูปแต้ม

มีเรื่องตำนานของพระใสพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของหนองคายที่เคยประดิษฐานที่วัดนี้ ก่อนย้ายไปที่วัดโพธิ์ชัยอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องคำสอนต่างๆ เช่น เรื่องปาบบุญคุณโทษ ความเชื่อเกี่ยวกับนรก