ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดบ้านโนนบอน

ประวัติความเป็นมา

วัดโนนบอนสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี 2438 โดยความร่วมมือของชาวบ้าน (เจ้าอาวาสเล่าว่า บ.โนนบอน เป็นหมู่บ้านเก่าแก่)  เจ้าอาวาสคนแรกของวัดโนนบอน ตามคำบอกเล่า คือ สมเด็จสิงห์ และเจ้าอาวาสคนปัจจุบันของวัดโนนบอน คือ พระอธิการบุญมา ฐิติญาโน อายุ 74 ปี บวชมาแล้ว 11 ปี

ที่ตั้ง

79 หมู่ 10 บ.โนนบอน ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

รูปแบบสิม วัสดุและโครงสร้าง

ภายในสิม

โบสถ์วัดบ้านโนนบอน สร้างขึ้นในปี  2521 โดยที่โบสถ์แห่งนี้พึ่งทาสีใหม่เมื่อ 3-4 เดือนที่ผ่านมา พระพุทธรูปปางประธานในโบสถ์วัดโนนบอน เป็นพระพุทธรูปปางมาวิชัย เจ้าอาวาสเล่าว่าพระปางประธานนี้ ชาวบ้านจากจังหวัดชลบุรีนำมาถวาย ในปี พ.ศ. 2522 เป็นพระพุทธรูปโลหะสำริด หน้าตักกว้าง 1.3 เมตร สูง 2 เมตร ฐานชุกชีกว้าง 2.5 เมตร สูง 5 เมตร ขนาดของฐาน2 เมตร เจ้าอาวาสเล่าว่า เดิมเคยมีพระประธานที่เป็นของเดิม เป็นพระสำริดทองคำ ซึ่งได้มาเมื่อปี 2485 แต่ทว่าโดนขโมยไปเมื่อ 10 – 11 ปีก่อน

ฮูปแต้ม (จิตรกรรมฝาผนังอีสาน)

เขียนภาพทหารเฝ้ายาม ประดับอยู่ที่เสา