ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดบ้านเจี่ย

ประวัติความเป็นมา

วัดสร้าง เมื่อราวปี พ.ศ.2483-2493  เจ้าอาวาสปัจจุบันชื่อหลวงพ่อทองสุก ตีสฺวังโส อายุ 64 ปี  บวชมาแล้ว 34 พรรษา
โบสถ์สร้างเมื่อปี พ.ศ.2524 วัดติดลำน้ำชี เป็นเนินสูง พบธรรมมาสน์ไม้เก่า ยังใช้งานอยู่ พบพระไม้ และเรือยาว

ที่ตั้ง

วัดตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านเจี่ย  ตำบลกันทรารมย์  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

รูปแบบสิม วัสดุและโครงสร้าง

หอแจก และฮางรดสงฆ์ใต้หอแจก

รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้

เรือยาว

ธรรมมาสน์

ศาลาที่ตั้งพระพุทธรูปปูนปั้น และพระไม้

โบสถ์