ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดธาตุชมชื่น

วัดธาตุชมชื่น

ประวัติความเป็นมา

 

ที่ตั้ง

 

รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้

โหง่ หางหงส์ และหน้าบัน

ภายในสิม

พระธาตุ