ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วงลูกทุ่งร่มแดง คว้าถ้วยพระราชทานพร้อมรางวัลกว่า 1 แสนบาท

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์วัฒนธรรม และ ได้จัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงของไทย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ เวทีกลางแจ้งหอศิลปวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการมอบรางวัล ร่วมด้วย รศ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ ผศ.เขม เคนโคก รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม ร่วมมอบรางวัล

ผลการประกวดมีดังนี้

ชนะเลิศ วงดนตรีลูกทุ่งร่มแดง โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ วงดนตรีลูกทุ่งนครพล โรงเรียนเมืองพลวิทยาคม จ.ขอนแก่น

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ วงดนตรีลูกทุ่งลูกทุ่งอีสาน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น

ชมเชย วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จ.ชัยภูมิ และ วงดนตรีลูกทุ่งสกลราชแบนด์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร

รางวัลบรรเลงดนตรียอดเยี่ยม วงดนตรีลูกทุ่งร่มแดง โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่

รางวัลหางเครื่องยอดเยี่ยม วงดนตรีลูกทุ่งนครพล โรงเรียนเมืองพลวิทยาคม จ.ขอนแก่น

รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม วงดนตรีลูกทุ่งนครพล โรงเรียนเมืองพลวิทยาคม จ.ขอนแก่น

]]>