ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมนำไปสู่ชุมชนในบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ วัดจอมศรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศูนย์วัฒนธรรม ร่วมนำขบวนรำและกลองยาวประยุกต์วงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมในขบวนแห่ในงานบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ วัดจอมศรี บ้านสีฐาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผสานความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นการสร้างความเข็มแข็งด้านเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม โดยมี อ.ดร.ลัดดาวัลย์ สีพาชัย รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควบคุมการแสดง ร่วมด้วยบุคลากรศูนย์วัฒนธรรม และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

[gallery td_select_gallery_slide="slide" ids="9243,9242,9248,9247,9246,9249,9245,9244,9241,9240,9239,9237,9236"]

ข่าว/ภาพ : ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

]]>