ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

"ศีลส่งทำให้สูง ศีลปรุงทำสวย ศีลนำทำให้รวย ศีลช่วยทำให้รอด" ใน “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๖๐

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์วัฒนธรรม เครือข่ายองค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม ร่วมจัดกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๖๐ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ พุทธศิลป์สถาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก ผศ.เขม เคนโคก รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง โดยเมตตาแสดงธรรมโดย “พระมหาจริทธิ์ วชิรเมธี” เจ้าคณะอำเภอเขื่อนอุบลรัตน์ วัดเขื่อนอุบลรัตน์  อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

“พระมหาจริทธิ์ วชิรเมธี” เมตตาแสดงธรรมเทศนาสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ มนุษย์เกิดมาล้วนถือเลขอยู่สองตัว ได้แก่ เลข ๔ และ ๕ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ตัวเลขตัวแรกคือ ธาตุทั้ง ๔ ประกอบด้วย ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ ทั้ง ๔ ธาตุนี้ล้วนอยู่ในทั่วทุกตัวตน ตัวอย่างเช่นในร่างกายเรามีลม จะได้ยินว่าเลือดลมเดินสิ่งนั้นจะให้ร่างกายเกิดควาสมดุล หากขาดส่วนนี้ร่างกายจะไม่สามารถดำเนินได้ เกิดอาการผิดปกติได้ ส่วนตัวเลขตัวที่สอง คือ ขันธ์ ๕ ได้แก่ รูป คือร่างกายของเรา เวทนา คือ ความสุข ความทุกข์ ความรู้สึก ซึ่งล้วนเกิดขึ้นกับทุกคน สัญญา คือ จำได้ รู้ได้ เข้าใจความหมาย สังขาร คือ ความรู้สึกนึกคิด และปรุงแต่งของจิตใจ และวิญญาณ คือ รู้สึกและรับรู้ได้จากตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งทั้งหมดล้วนอยู่กับทุกคน ทั้งนี้สิ่งที่จะทำให้ผู้คนเกิดสุขและความสงบ ล้วนเกิดจากการรักษาศีล ดังคำกล่าวที่ว่า “ศีลส่งทำให้สูง ศีลปรุงทำสวย ศีลนำทำให้รวย ศีลช่วยทำให้รอด” สิ่งนี้จะทำให้เกิดสุขและความสงบทั้งกายและใจ

[gallery td_select_gallery_slide="slide" ids="8694,8697,8704,8692,8703,8702,8701,8700,8699,8698,8696,8695,8693"]

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” กำหนดจัดต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพุทธศาสนากิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญภาวนา และฟัง ธรรมเทศนา พร้อมร่วมกราบไหว้พระศรี ๕๐ ปี มข. พระพุทธรูปไม้ที่มีหน้าตักใหญ่สุดในอีสาน รวมถึงการร่วมปล่อยปลาสร้างกุศล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ ภายใน ๔๒๓๐๑, ๔๔๘๙๓ (กำหนดการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

]]>