ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

รศ.สุวิช สถิตวิทยานันท์ (ประติมากรรมร่วมสมัย)

รศ.สุวิช สถิตวิทยานันท์

รองศาสตราจารย์สุวิช สถิตวิทยานันท์อายุ 69 ปี เกิดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2486 ณ ตำบลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 1891 ซอยสืบศิริ21 ถนนสืบสิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สำเร็จการศีกษาสูงสุดระดับปริญญาโทหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สขาประติมากรรม จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์สุวิช สถิตวิทยานันท์ เป็นศิลปินนักวิชาการด้านศิลปะ ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในด้านการสร้างสรรค์ การศึกษาและการบริหาร เป็นผู้ก่อตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นคณะบดีคนแรก ซึ่งได้บริหารงานมาถึง 2สมัย รวมถึงเป็นผู้ที่มีส่วนในการก่อกำเนิดกลุ่มอีสานในยุคสมัยนั้น ในด้านของการสร้างสรรค์นับเป็นประติมากรที่มีผลงานโดดเด่นคนหนึ่งของภาคอีสานแม้แต่เวทีระดับชาติ ซึ่งเคยได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรมในโอกาสการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 29 ในปีพุทธศักราช2526 ด้วยผลงานประติมากรรมชุด “ แม่กับลูก” ซึ่งท่านได้เริ่มสร้างสรรค์มาตั้งแต่พุทธศักราช 2521 และยังสร้างสรรค์ขยายผลต่อเนื่องมาหลายปี จนได้รับฉายยา “สุวิชแม่กับลูก” นอกจากผลงานสร้างสรรค์ชุดสำคัญแล้ว รองศาสตราจารย์ สุสิช สถิตวิทยานันท์ ยังได้สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์อีกหลายชิ้นงาน อาทิ บูรณะซ่อมแซมเศียรพญานาคประดับปรางค์ประธานปราสาทหินพิมาย ในปี พุทธศักราช 2512 ได้ออกแบบประติมากรรมดินเผาประดับผนังโบสถ์ที่วัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมา ในปีพุทธศักราช 2124 ออกแบบประติมากรรมนูนต่ำ ประดับผนังด้านหลังชีวประวัติ ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ธนะรัชต์ ที่หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในปีพุทธศักราช 2535 ได้ออกแบบสร้างบรมราชาอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ประดิษฐานหน้าอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีพุทธศักราช 2539 ได้ออกแบบสร้างพระบรมราชาอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่นในปีพุทธศักราช 2540 ได้ออกแบบประติมากรรมนูนต่ำดินเผาประดับตกแต่งประตูศรีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีพุทธศักราช 2541 ซึ่งเป็นการสร้างประติมากรรมที่งดงาม และสื่อถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อย่างชัดเจน เมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ขยายวิทยาเขตไปยังจังหวัดหนองคาย ยังได้สร้างประติมากรรม ประดับหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ผลงานชิ้นสำคัญที่เป็นความภาคภูมิใจคือ การสร้างพระธาตุพนมจำลองหล่อด้วยทองคำ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์สุวิช สถิตวิทยานันท์จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรมร่วมสมัย) ประจำปีพุทธศักราช 2555 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป