ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ ๕๗ ปี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์วัฒนธรรม องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ ๕๗ ปี

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้าอาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ โดยมี พระอาจารย์สมหมาย อัตตมโน วัอป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วย พระอาจารย์ศิริ อินทสิริ วัดถ้ำผาแดงนิมิต จ.ขอนแก่น พระอาจารย์ประสาทศิลป์ อภิวณุโณ วัดป่าหนองแวง จ.กาฬสินธุ์ พระอาจารย์วินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร วัดมกุฏวิมุตติคีรี จ.ขอนแก่น พระอาจารย์สุบรรณ สิริธโร วัดถ้ำผาเกิ้ง จ.ขอนแก่น พระอาจารย์ปรีดี ผลญาโน วัดป่ากิตติญานุสรณ์ จ.ขอนแก่น พระอาจารย์สาคร อริโย วัดป่าภูเม็งทอง จ.ขอนแก่น พระอาจารย์มนูญชัย มนูญญพโล วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา จ.มหาสารคาม พร้อมด้วยพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ จากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ ให้พรเนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ ๕๗ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และถวายภัตตาหารเช้า ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารสิริคุณากร เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแด่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น

]]>