ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

มข. เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ประติมากรรม เครื่องปั้นดินเผา ในนิทรรศการ "โฮมดิน ครั้งที่1"

มข. เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ประติมากรรม เครื่องปั้นดินเผา ในนิทรรศการ “โฮมดิน ครั้งที่1″วันที่ 3 มีนาคม 2564 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดนิทรรศการ ประติมากรรม โฮมดิน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานพิธีในการเปิดนิทรรศการ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวเปิดงาน รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คํา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สื่อมวลชน ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ลานประติมากรรมกลางแจ้ง หอศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวว่า”นิทรรศการแสดงผลงานประติมากรรม โฮมดิน ครั้งที่ 1 นี้ ถือเป็นอีกนโยบายในการพัฒนาสภาพแวดล้อมสีเขียว (Green Campus) รวมทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่ต้องสร้างมหาวิทยาลัยให้น่าอยู่ ดังนั้น นิทรรศการนี้ถือได้ว่าเป็นการเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมจากดินร่วมกันระหว่าง คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาในภาคอีสาน รวมทั้ง ศิลปิน ปราชญ์ท้องถิ่น และนักศึกษา ที่เข้าศึกษาภูมิปัญญา ท้องถิ่น เรื่องเครื่องปั้นดินเผา ที่ด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในท้ายที่สุดก็ได้นำผลงานจากโครงการนั้นมาจัดแสดงประติมากรรม รอบอาคารหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งถือได้ว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นนี้เป็นพื้นที่ส่วนกลางของทั้งชุมชน และเชื่อมโยงเครือข่ายในลุ่มน้ำโขง และในอาเซียนได้อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปิดกว้างให้กับประชาชน นิสิต นักศึกษาได้มีส่วนร่วม”ทั้งนี้ยังได้ชื่นชมผลงานที่จัดแสดงอย่างใก้ลชิด ซึ่งผลงานจำนวน 51 ชิ้นนี้ ถือเป็นเกียรติกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ผลงานของคณาจารย์และศิลปินที่มีชื่อเสียง ซึ่งผลงานทั้งหมดนี้จะติดตั้งถาวรให้สำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาชื่นชมได้ที่ ลานประติมากรรม หน้าหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

]]>