ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

มข.ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม แม้ในยามโควิดในงาน “งานบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมผลการประกวด

วันที่ 8 เมษายน 2564 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมด้วยเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ด้วยความร่วมมือของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีตามฮีตคองอีสาน “ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม แม้ในยามโควิด” ในงาน บุญเดือน 5แห่พุทธบูชา สมมาผู้อาวุโส ประจำปี 2564 ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ดร.คุรุจิต นาครทรรพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหาร คณบดีคณะต่างๆ เข้าร่วมในกิจกรรม พร้อมด้วย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น บุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา ตัวแทนส่วนงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยร่วมในกิจกรรม โดยในปีนี้มีกิจกรรมหลักประกอบด้วย การบูชาหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. ร่วมสรงน้ำพระพุทธศิลป์ถิ่นล้านช้างร่มขาว สมมาอาวุโส บูชาต้นดอกไม้หัตถประติมากรรม บูชาพญานาคราช 15ตระกูลผลงานปฎิมากรรมแกะสลักไม้ล้ม ตักบาตรดอกไม้ : อานิสงส์บุญแห่งการถวายพุทธบูชาศรัทธาแห่งชาวพุทธ ประกวดขบวนแห่พุทธบูชาและนางสังขาร ประกวดตบปะทาย ประกวดถ่ายภาพ พิธีทำบุญตักบาตรดอกไม้ พระสงฆ์ 9 รูป

 

/wp:gallery wp:paragraph

กิจกรรมเริ่มขึ้นในเวลา 17.00 น.เป็นการเคลื่อนขบวนแห่พุทธบูชาและนางสังขารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่ คุ้มศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ริมบึงสีฐานต่อด้วยการแสดงชุด “ ฟ้อนฮีตเดือนห้าตรุษสงกรานต์อีสานบ้านเฮา” โดย นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิธีจุดธูปเทียนและกล่าวคำบูชาหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. และสรงน้ำพระสรงน้ำตราพระธาตุพนมจำลอง พิธีกล่าวคำขอขมาผู้อาวุโสและรดน้ำสมมาผู้อาวุโส พิธีทำบุญตักบาตรดอกไม้ พระสงฆ์ 9 รูป และพิธีตกแต่งเจดีย์ 12 นักษัตร โดย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารและตัวแทนผู้อาวุโส ภายในงานยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน และการแสดงแตรวงภาคกลางย้อนยุค จากขบวนคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ได้มีการตั้งจุดคัดกรองป้องกันโรคและขอความร่วมมือผู้มาร่วมกิจกรรมให้ดำเนินการตามมาตรการซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

/wp:paragraph wp:gallery {“ids”:[10741,10742,10743,10744,10745,10746,10747,10748,10749,10750,10751,10752,10753,10754,10755]}

/wp:gallery wp:paragraph

สำหรับผลการประกวดต่างๆ ประจำปี 2564 มีดังนี้

/wp:paragraph wp:paragraph

การประกวดขบวนแห่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะนิติศาสตร์
รางวัลชมเชย ได้แก่ สำนักหอสมุด,คณะฑันตแพทยสาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์

/wp:paragraph wp:paragraph

การประกวดนางสังขาน (นางสงกรานต์)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นส.นครินทร์ ใจธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นส.ปรีชญาพร ศรีสุพัฒน์ คณะฑันตแพทยศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวกัญญารัตน์ โครตภูเขียว คณะนิติศาสตร์
รางวัลขวัญใจช่างภาพ ได้แก่ นางสาวชฎา จันทะแสน สำนักงานอธิการบดี

/wp:paragraph wp:paragraph

การประกวดตบประทาย (ก่อเจดีย์ทราย)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมยูนิคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมศิลป์วิศวะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมงานบริการหอพักนักศึกษา
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมฮุ่มโอมฮัก สำนักงานอธิการบดี,ทีมคณะฑันตแพทย์,ทีมนิติศาสตร์ 1 และ ทีมนิติศาสตร์ 2

/wp:paragraph ]]>