ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ร่วมคาราวะและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ นางบุญศรี ยินดี​ หรือที่รู้จักกันในชื่อ "แม่แดงหรือยายแดง" เนื่องในโอกาสที่มาร่วมงานของมหาวิทยาลัยและวันขึ้นปีใหม่ ปี 2564

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นำโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมคาราวะและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ นางบุญศรี ยินดี​ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “แม่แดงหรือยายแดง” เนื่องในโอกาสที่มาร่วมงานของมหาวิทยาลัยและวันขึ้นปีใหม่ ปี 2564

]]>