ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นำโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมคาราวะและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ ฯพฯ ถาวอน สีหาพม กงสุลใหญ่ สปป.ลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และผู้บริหารในเครือเช็นทรัลขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2564

]]>