ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นเนื่องในโอโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นำโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และดร.ลัดดาวัลย์ สีพาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมคาราวะและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ผู้บริหารโรงแรมราชาวดี นายสมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และนางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2564

]]>